Theory U

Theory U

Theorie U is een methode om werkelijke vernieuwing te realiseren bij jezelf, in organisaties en in de maatschappij.

Het U-proces.

Het doorlopen van de U nodigt uit het hoogst haalbare toekomstige potentieel waar te nemen en in het nu te realiseren. We komen in contact met ons ware zelf en onze (ongekende) mogelijkheden.
Het U-proces bestaat uit een aantal fases die je uitnodigen om de diepte in te gaan.

theory-u

Dit is creatief proces, waarin je vrije ruimte ontdekt:

  • voorbij het vertrouwde denken (“Zo hebben we het altijd gedaan”),
  • voorbij de veroordelende stem  (Een breder perspectief in beeld krijgen),
  • voorbij het cynisme (Met een open hart),
  • voorbij de angst (“Ik laat los wat nu niet dient”).

In die vrije ruimte komt jouw potentieel vrij; “Wat kan ik”.
Je ontdekt wat jouw werk is; “Wat wil ik”.
Met een open hart en open geest geef je dat  stapsgewijs vorm en zet het de wereld in. Jouw betekenis aan het geheel.

Persoonlijk leiderschap en co-creatie

Het gaat over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag: Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft?
Het gaat ook over een andere vorm van samenwerken, co-creatie. Het effect van het gezamenlijk doorlopen van de U is dat er  ideeën komen die geen van de afzonderlijke deelnemers had kunnen bedenken,’wij’ weten meer dan ‘ik’. In de vrije ruimte maak je samen het potentieel vrij  van nieuwe oplossingen die een antwoord (kunnen) zijn op complexe vragen.

Boeken

  • Otto Scharmer: Theory U, leiding vanuit de toekomst die zich aandient.
  • Otto Scharmer en Katrin Kaufer: Leiden vanuit de toekomst, van ego-systeem naar eco-systeem.
  • Esther de Haan en Eva Beeerends, Organisatieontwikkeling met Theory U, hoe komen we d bocht door? Werkvormen en cases.
  • Alan Seale: Wat wél werkt, een nieuwe manier van leven, een nieuwe manier van werken.

Ga hier terug naar de pagina.

Ja, houd me op de hoogte van activiteiten van
Het Nieuwe Nu!

Het Nieuwe Nu draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches