Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Team als onderdeel

De organisatie waar je werkt levert diensten of producten die een toegevoegde waarde hebben in de samenleving. Er vindt een uitwisseling plaats tussen binnen en buiten. Als je in een helikopter zou zitten en je kijkt naar de organisatie, dan zie je hoe alle afzonderlijke delen met elkaar zijn verbonden. De afdelingen, de teams, de functies, de visie, de missie, het doel, de afnemers, de stakeholders. Ze hebben elkaar nodig en beïnvloeden elkaar wederzijds.

Boven en onder de waterspiegel

Je ziet verbondenheid in de breedte; dat wat boven de waterspiegel zichtbaar is.
Je voelt verbondenheid in de diepte; het onzichtbare en onbewuste spel dat zich ónder de waterspiegel afspeelt.
Een meerdimensionaal dynamisch krachtenveld dat als het in balans is floreert en bij onbalans stagneert.

Het onzichtbare zichtbaar maken

Eilandjes, wij tegen zij, ja zeggen en nee doen, hoog ziekteverzuim, veel verloop, veelvuldige wisseling van teamleiders, gebrek aan samenwerking, mensen die niet mee bewegen in noodzakelijke veranderingen.
Het zijn onwenselijke situaties die maken dat energie weglekt, processen stagneren en doelen niet worden bereikt.

  • Je kunt een oplossing vinden in verdere standaardisering, in protocollen, het stellen van doelen of een pittig gesprek.
  • Je kunt er ook voor kiezen op zoek te gaan naar de oorzaak van het ongewenste gedrag. Even diepduiken om te ontdekken welke onbewuste processen zich daar, onder de waterspiegel, afspelen om de oorsprong van het probleem boven water te halen.

Vraag is welke van deze twee oplossingen bijdraagt om de energie weer te laten stromen.

Erkenning geeft energie

Het Nieuwe Nu faciliteert (management-) teams om in alle veiligheid de oorsprong van het probleem op te sporen. Helikopterend, om de situatie in zijn brede context te beschouwen. Diep-duikend waardoor heldere inzichten zich ontvouwen.
Ontdekken en erkennen waarom het is zoals het is, geeft enorm veel ruimte. Het laat de energie weer stromen, het verbindt en is een eerste stap op weg naar nieuwe oplossingen.

Zetten jullie de beweging in gang?

Is Nu het moment dat er noodzaak is om samen in beweging te komen en als (management-)team de (ongekende) mogelijkheden van de toekomst te ontdekken en te onthullen wat jullie daarin tegenhoudt?

Het Nieuwe Nu nodigt je uit voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Ja, houd me op de hoogte van activiteiten van
Het Nieuwe Nu!

Het Nieuwe Nu draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches