Organisatie opstelling - Het Nieuwe Nu

Organistatie opstellingen

Daar waar het steeds niet lukt in de organisatie en je er geen duidelijke oorzaak voor kunt vinden, is er waarschijnlijk iets in de onderstroom aan de hand. Onbewust manifesteren zich patronen die invloed hebben op gedrag van mensen of teams. Weerstand, ja zeggen en nee doen, eilandjes en cynisme zijn daar voorbeelden van.

Deze patronen doorbreek je door te ontdekken waar ze in oorsprong vandaan komen. Dat inzicht geeft enorm veel ruimte en nieuwe oplossingsrichtingen.

Wat je kunt verwachten:

We hebben een systemische intake. De informatie geeft al enige richting aan de te onderzoeken thema’s in de organisatieopstelling.

We bepalen wie van de organisatie aanwezig is op de dag waarop de opstelling plaatsvindt.

Ik ga op zoek naar mensen van buiten de organisatie die in de opstelling als representant figureren.

Op de dag van de organisatieopstelling zijn beide groepen aanwezig.

De elementen waar de thema’s uit de intake mee verbonden zijn, worden onderzocht doordat representanten plekken innemen in de ruimte.

De afstand, kijkrichting, manier van staan, zitten of liggen geven heldere informatie over waar het vastloopt in de organisatie, waar het in de onderstroom mee is verbonden en hoe het weer vrij kan komen.

Een levendig en veelzeggend beeld ontvouwt zich.

Dit zien en erkennen geeft enorm veel ruimte, een nieuwe kijk op het thema en daarmee verrassende oplossingsrichtingen.

quote icoon Het Nieuwe Nu
Teams vertellen dat de opstellingen hen hebben geholpen tot veranderingen op een fundamenteel niveau.

Neem contact op

Gratis en vrijblijvend

Heb je een vraag of wil je een coachtraject of opstelling voor jezelf of je team? Neem gerust contact met me op. Naar aanleiding van je bericht bel ik je graag.

Ja, houd me op de hoogte van activiteiten van
Het Nieuwe Nu!

Het Nieuwe Nu draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders