Opstellingen

Opstellingen

“Mijn eerste ervaring met opstellingen was op de opleiding onorthodox coachen. Tjee, wat gebeurt er met mij? Een eenvoudige oefening, in tweetallen: kijk naar de voetstand van de ander en ga op de plek van de ander staan. Al snel waren in mijn lijf andere sensaties voelbaar. Ik voelde druk en zwaarte op plekken die ik niet herkende als van mij. Woorden kwamen naar boven waarvan ik dacht waar komen die nu vandaan? Ik liet het allemaal maar gebeuren. In het gesprek na de oefening begreep ik dat ik feilloos aan had gevoeld hoe de andere persoon spanning voelt in haar lijf en mijn woorden precies aansloten bij het proces waar zij op dat moment inzat. En omgekeerd overkwam mij dat ook met de informatie die zij me teruggaf. Niet eerder was ik me bewust van deze antenne van sensitiviteit en afstemming.”

Nieuwe en verrassende oplossingsrichtingen

Een opstelling is een middel om in een korte tijd helder zicht te krijgen op wat er allemaal speelt rond een vraag, probleem of thema.
Door een opstelling verruim je je blik; je ontdekt wie en wat er nog meer te maken heeft met de vraag en hoe die elementen elkaar wederzijds beïnvloeden. Ook krijg je helder zicht op wat er in de diepere laag van de vraag speelt.
Doordat je verhelderende inzichten krijgt, ontvouwen zich nieuwe, verrassende oplossingsrichtingen.

 

Het Nieuwe Nu stelt op

Het Nieuwe Nu gebruikt het instrument van de opstellingen in verschillende settings:

Individueel

Naast tal van andere interventies wordt in de coaching ook gewerkt met opstellingen. Het gaat over jouw plek in relatie tot het andere. Met opstellingen middels houten objecten, matjes en opstellingen in de mind, worden verschillende aspecten helder die op jouw casus betrekking hebben.
Meer informatie over coaching vind je hier.

Teamcoaching

In teamcoaching geven organisatieopstellingen, als onderdeel van een traject, een verbindend en verhelderend resultaat.
Een team aan het woord:
“Ongelofelijk hoe je door enkel positie in te nemen in de ruimte kunt ervaren waar de knelpunten zitten in de onderlinge verhoudingen. Dit echt onder ogen durven zien biedt een mogelijkheid tot verandering op een fundamenteel niveau waardoor de samenwerking blijvend is versterkt”
Meer informatie over teamontwikkeling vind je hier

Workshops

In een workshop willen mensen iets onderzoeken rond een vraag of thema middels een opstelling.
In verband met corona vinden er voorlopig geen workshops plaats. Wel wordt een alternatief geboden in de vorm van een-op-een-opstellingen
Meer informatie vind je hier

Teamdagen en heidagen

In teamdagen en heidagen kan een opstelling een bijzonder verbindende energie vrijmaken. “Wat gaan we doen om de toekomst succesvol te laten zijn” is bijvoorbeeld een thema dat met opstellingen onderzocht kan worden. Teamleden ervaren die verbondenheid aan den lijve. Ook wat en welke plek hen persoonlijk en als collectief bekrachtigt. Een intense ervaring die doorwerkt in de praktijk van de dag en samenwerking positief beïnvloedt.
Meer informatie vind je hier.

Ja, houd me op de hoogte van activiteiten van
Het Nieuwe Nu!

Het Nieuwe Nu draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches