Het Nieuwe Nu

Wie ben ik

Welkom!

Je hebt zojuist de deur geopend naar JOUW nieuwe oplossingen
Het Nieuwe Nu klopt op jouw deur en nodigt je uit je horizon te verbreden en te verdiepen. Nu, dit moment, kan er iets geraakt zijn in jou. Wat doe je? Ernaar luisteren of het voorbij laten gaan?

Zet jij die eerste stap naar een ander perspectief?

  • Een perspectief waarin je jezelf gaat herontdekken met al jouw mogelijkheden?
  • Zetten jullie als management de stap naar een vernieuwende wijze van samenwerken, waarmee jullie een voorbeeld zijn voor de andere lagen in de organisatie?
  • Neem jij als leider of manager een andere afslag? Ga jij ontdekken dat problemen je kunnen helpen in het versterken van je leiderschap en daarmee ook je team en je diensten en producten?

Van het Oude Toen naar Het Nieuwe Nu

Het Nieuwe Nu ziet dat er nog teveel gebruik wordt gemaakt van oude oplossingen om problemen aan te pakken. Nog meer protocollen, nog meer controle, nog meer regelgeving, nog meer beheersing.

  • Wordt daarmee de kwaliteit van diensten en producten verhoogd?
  • Krijg je daarmee het vertrouwen van klanten en binden zij zich aan jouw dienst of product?
  • Wordt daarmee de betrokkenheid van de mensen in de organisatie vergroot?
  • Kun je hiermee een gewenste cultuurverandering naar, bijvoorbeeld, zelforganiserende teams realiseren?

Als je op deze vragen met nee hebt geantwoord, dan ben je bij Het Nieuwe Nu aan het juiste adres.

Missie

De missie van Het Nieuwe Nu is: leiders, managers en professionals zodanig te faciliteren dat zij met hun persoonlijk leiderschap bruggen bouwen tussen het oude en het nieuwe, tussen beleid en werkvloer. Dat zij mede-creators zijn van een omgeving waarin passie en creativiteit weer volop kunnen stromen.
Een bron van vernieuwing en energie!

Binnenwerk te doen

Meestal zoeken we naar oplossingen buiten ons. Ook denken of vinden we vaak, dat problemen worden veroorzaakt door omstandigheden buiten ons.
Het Nieuwe Nu nodigt je uit om de blik naar binnen te richten.
Ongemak, problemen, oordelen, cynisme en gedoe kunnen je leiden naar wezenlijke veranderingen. Ze nodigen je uit je bewust te worden van belemmeringen en oude sturingsmechanismen. Deze patronen dienen opgeruimd te worden om ruimte te maken voor nieuwe perspectieven.
In die ruimte ga jij je op een andere wijze verbinden met jezelf én met de mensen om je heen.

Verbinden, hét centrale thema

Het Nieuwe Nu loopt even met je mee in dit proces. Haar werkwijze is onorthodox. De methodieken zijn niet leidend, maar dát wat de situatie op dít moment vraagt. Want daar is een onuitputtelijke bron van informatie en inzichten te verkrijgen.
Het Nieuwe Nu faciliteert deze ontwikkelingsprocessen door:
• Bekrachtiging van jouw/jullie kern in individuele- en teamcoaching
• Blikverruimende workshops in organisatieopstellingen (intern en extern)
• Verbindende heidagen en teamdagen

Transformationeel werk in de praktijk en heel dichtbij

Er zijn vernieuwende methodes die transformatieprocessen versnellen, omdat onzichtbare elementen zichtbaar en voelbaar worden.
Methodes waar Het Nieuwe Nu zich door laat voeden zijn de systemische benadering en Theory U. Deze theorieën ondersteunen processen die leiden naar díe verruimde blik, waar je zelf oplossingen vindt. Ze dagen je uit jouw potentieel en dat van groepen vrij te maken.

Kennis maken?

Het Nieuwe Nu nodigt je uit een afspraak te maken.

Ja, houd me op de hoogte van activiteiten van
Het Nieuwe Nu!

Het Nieuwe Nu draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches