vertrouwen

In het diepe springen en uiteindelijk lekker spartelen.

Onlangs ontmoette ik Wim, een 62-jarige man die twee jaar geleden een coachtraject afrondde in mijn praktijk. Het gaat nog altijd goed met hem. Hij is als een vis in het water op zijn werk en ook privé voelt hij zich een gelukkig mens.  Springen in het diepe heeft hem enorm verrijkt. 

Wim schreef na de afronding van de coaching:

Het zoeken naar de achtergronden waarom ik op bepaalde manieren handel, was emotioneel maar heeft me ontzettend veel geleerd en zeker ook hoe met het geleerde om te gaan. Een eerdere coach bleef aan de oppervlakte, maar Maritha pakte op een indringende maar aangename manier door. Het voelde zeer vertrouwd.”

Wim moest grote stappen maken

“Wim vlucht” zei de directeur, “hij vlucht op de inhoud en in het ge-ja-maar. Daar reageert zijn omgeving met weerstand op, zowel zijn collega’s als externe partners waar hij mee moet samenwerken.”

De organisatie zat in een transitie en van de professionals vroeg dit andere vaardigheden. Wim kon daar niet in mee bewegen. Duidelijk was dat Wim grote stappen moest maken in zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling. Hij kreeg acht bijeenkomsten coaching.

Patronen die versterken en die beperken

“Wim vlucht”, zei de directeur. Vluchten is net als vechten en bevriezen een overlevings- of beschermingsmechanisme dat eerder een belangrijke functie had in je leven, meestal in je familiesysteem. Het ontstaat onbewust en je doet dit om erbij te horen, om gezien en gewaardeerd te worden. Daaruit ontstaan patronen die ons versterken, maar ook kunnen beperken en die in je volwassen leven zomaar de kop op kunnen steken.

Hoe het familiesysteem in het huidige leven en werken doorwerkt

Om te onderzoeken welke patronen mogelijk invloed hebben op de het werk van Wim maakten we een genogram. Dat is een familieboom met belangrijke gebeurtenissen in je familiesysteem.

Een van de eerste dingen die Wim vertelde was dat hij als drie-jarig jongetje een ernstig ongeluk had gehad. Hij was met zijn vingers tussen een tandwiel en aandrijfketting van een wasmachine gekomen en was daarmee enkele toppen van zijn vingertjes verloren. Hij herinnerde zich nog alles; de paniek, de rit naar het ziekenhuis, de manier waarop de dokter hem hielp en wat zijn moeder zei bij thuiskomst: “Dat is de straf van God”.

Dit trauma had natuurlijk een enorme impact op Wim. Zijn nieuwsgierige en onderzoekende inborst kreeg een hamerslag van jewelste.

Juist in het onbewuste ligt een enorm veld van mogelijkheden

Later in het coachtraject had Wim een casus: “Ik sla dicht als er op een verwijtende toon met me wordt gesproken.” Ik vroeg of hij dat herkende van eerder. “Ja toen, met het ongeluk” zei hij direct.

De relatie met het familiesysteem maakte Wim zelf. Wie zijn er belangrijk om deze vraag te onderzoeken? Wim stelt met poppetjes een deel van zijn familie op. Zonder na te denken geeft hij iedereen een plek; zijn moeder, vader en broer. Het viel op dat hij steeds van plek verwisselde als hij iemand anders in de opstelling plaatste. Uiteindelijk plaatst hij zichzelf tegenover zijn moeder. De moeder kijkt langs hem heen.

een tafelopstelling


Een opstelling laat zien hoe betrokkenen zich tot elkaar verhouden en geeft informatie en inzichten

in ons onbewuste.

Hieruit werden twee aspecten duidelijk:

 • Wim vindt het moeilijk om zijn plek in te nemen (dat toont zich eveneens op zijn werk)
 • Er is iets in de verbinding tussen de moeder en de zoon.

De plek van Wim en zijn moeder in de tafelopstelling werd met matjes op de vloer gelegd. Dezelfde kijkrichting, dezelfde afstand. Wim ging op zijn matje staan en kon daardoor lijfelijk voelen hoe het is op die plek.

opstelling met matjes

In een opstelling met matjes geeft je lichaam, als zuiverste feedbacksysteem, heldere  inzichten in het onbewuste.

In het proceswerk dat daarna volgde raakten we een diepe kern. Kraakhelder werd dat de onmacht van moeder en haar schuldgevoel zich hadden verdikt in die ene zin: “het is de straf van God”.

Als iets klopt, dan toont zich dat in een primaire fysieke reactie. Dat gebeurde ook bij Wim. 

Wim schrijft daarover:

“Ik was verbaasd dat met de diverse werkvormen zoveel zaken naar boven komen. De blokkades die ik verdrongen had zijn naar boven gehaald en dat heeft bevrijdend gewerkt. Ik ga anders met situaties om, ben rustiger geworden, laat dingen gebeuren en praat hier met mensen over. Collega’s zien mijn ontwikkeling heel duidelijk.

Dat wat bewust is wordt nooit meer onbewust.

In het afstemmingsgesprek met de directeur en Wim stelde ik de vraag: Hoe ziet het eruit als het is opgelost? De directeur antwoordde:” Wim is ontspannen. Een autonoom persoon die op zijn eigen wijze z’n ding doet. Ik word er blij van”.

In het eindgesprek met de directeur en Wim kwam ik hierop terug. “Ja, ik word weer blij als ik Wim aan het werk zie” was het antwoord van de directeur.

Ook toe aan een frisse duik in het diepe? 

Voor een vrijblijvende kennismaking kun je me hier een bericht sturen. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Naast de individuele opstellingen in de coaching organiseer ik maandelijks workshops opstellingen over familie of werk. Met een groep mensen die elkaar niet kennen, worden vragen onderzocht middels een opstelling. Wil jij een vraag onderzoeken of meedoen als representant? Meld je dan hier aan. Je hoeft geen ervaring te hebben en je bent ook van harte welkom als je nieuwsgierig bent hoe het werkt. 

Hoe oude patronen doorwerken in je huidige leven en werk

“Grrrrr…. Nou doe ik het weer……”

Je hebt jezelf voorgenomen om niet weer in die valkuil te stappen.

 • Doorgaan, doorgaan en doorgaan en geen ruimte nemen om tot rust te komen.
 • Zoveel geven dat je helemaal uitgeput bent.
 • Je bent alwéér in je schulp gekropen.
 • Die collega toch maar weer ontwijken, omdat je je er zo aan ergert of bang voor bent.

Je eerste stap heb je genomen!

Bewustzijn van je gedrag waar je niet blij mee bent is vaak de eerste stap naar verandering.
De volgende stap kan zijn dat je onderzoekt waar het in de basis vandaan komt. Het kan zo maar zijn dat je onbewust een patroon hebt overgenomen uit je familiesysteem.

Een voorbeeld hoe het patroon van een ‘redder’ kan ontstaan.

Je omgeving waardeert steeds minder dat je graag wilt helpen. Er zijn kleine conflicten op je werk en als je thuis bent ben je ontzettend moe. Je raakt steeds meer gefrustreerd en boos maar ook verdrietig omdat je niet gezien en gehoord wordt in al je goeie intenties.

Wat zou de bron kunnen zijn?

Dat zorgen en helpen, daar ben je heel vertrouwd mee. Dat deed je immers ook al als kind. Je zorgde als vanzelf voor je moeder en vader en misschien wel voor je broertjes en zusjes. Je voelde namelijk precies aan wat nodig was. Je werd daar om gewaardeerd en je hoorde er helemaal bij, bij je gezin.

Dat mechanisme wat je in je kinderjaren als vanzelfsprekend hebt ontwikkeld, kan zich in je volwassen leven vertalen in het alsmaar willen zorgen en redden van andere mensen. Op die manier hoor je er immers helemaal bij, dat is waar je vertrouwd mee bent.
Maar het oude patroon helpt niet meer…… Het put je uit.

Jezelf bevrijden van oude patronen

Zo heeft ieder een eigen geschiedenis die maakt dat je doet wat je doet en voelt wat je voelt. Mijn klanten zijn zich vaak niet bewust van die oude patronen en voelen wel de enorme last daarvan in hun dagelijkse leven en werken. Hun beschermings- en overlevingsmechanismen werken niet meer.

Bij de vraag “hoe ziet het eruit als het is opgelost?”, komt het verlangen vrij

 • ik vertrouw weer op mezelf en de dingen die ik doe;
 • ik ben trouw aan mezelf en dat durf ik te laten zien aan de ander;
 • ik durf (eindelijk) te kiezen, thuis en op het werk;
 • ik kom voor mezelf op;
 • ik voel ruimte en vrijheid.

Wil jij jezelf bevrijden van oude patronen dan kunnen opstellingen je daar enorm bij helpen. Je ziet verbanden en ontdekt de bron van waarom het is zoals het is. Dat inzicht en die ervaring maakt je vrij, geeft je enorm veel ruimte en andere handelingsmogelijkheden.

Een opstelling kan je daarbij helpen?

In een opstelling zie je letterlijk aan je ontvouwen wat het patroon is waarin je verstrikt bent geraakt. Je kunt ze doen in een groep en ook in een-op-een coaching. De workshops zijn elke derde vrijdagmiddag van de maand en voor de een-op-een opstelling kun je me bellen voor een afspraak.

Trouw zijn aan mezelf!

“Trouw zijn aan mezelf!”

Dat was het overkoepelende thema na het kennismakingsgesprek.
Zij, een wijkverpleegkundige van het eerste uur,  kwam in coaching omdat ze steeds meer gefrustreerd raakte, snel boos was en gevoelens had van angst. Ze zat vast in een patroon van controle. Als ze haar grenzen aangaf, voelde ze zich schuldig.
Geëmotioneerd vertelde ze over haar relatie met haar man en kinderen, over haar kwetsbare ouders die veel hulp en zorg nodig hebben, over haar werk.
Ik hoorde haar schuldgevoel: “IK MOET HET OPLOSSEN”.
Haar overlevingsmechanisme ‘IK MOET KRACHTIG EN STERK ZIJN”.

Hoe overleef ik

In de coaching ga ik samen met de coachee op zoek naar de oorsprong. In ons verleden hebben we patronen van overleven opgebouwd die vaak niet meer helpen.

Deze verpleegkundige werd letterlijk ziek van haar harde werken en voor de ander zorgen. Ze kon alleen daardoor staande blijven. Dan werd ze immers gehoord en gezien. Ze hoorde er dan helemaal bij.
Hoe dit ten koste ging van haarzelf en hoe ze dit patroon kon doorbreken ontdekte ze met opstellingen.

Je familie opstellen

In de opstelling over haar familiesysteem werd helder dat zij als klein meisje voor haar moeder zorgde, dat moeder onbewust een claim op haar legde. Ze kon haar eigen plek maar niet vinden, de plek van de tweede dochter in een gezin van vijf kinderen.

Als je van kleins af aan gewaardeerd wordt in het zorgen, dan is dat in je volwassen leven vanzelfsprekend dat JIJ zorgt. Je kent niet anders.

De opstellingen lieten haar ervaren hoe haar verleden nog altijd doorwerkte. Ze voelde fysiek en mentaal waar de belemmering zat, wat maakte dat ze niet trouw kon zijn aan haarzelf. Steeds wilde voldoen aan verwachtingen van anderen; thuis en op het werk.

Erkenning

Het inzien en erkennen dat het zo is geweest was de eerste grote stap voor haar. Zonder veroordeling kon ze dat wat bij de ander hoort in liefde en met respect loslaten. Ze nam verantwoordelijkheid voor haar eigen stuk. In de opstellingen voelde ze innerlijk hoeveel kracht ze kreeg van het staan op haar eigen plek, die van de tweede dochter.

Als je de kracht van een opstelling eenmaal fysiek en mentaal hebt ervaren werkt dat door in je privéleven en op je werk.

De oogst

De laatste coachbijeenkomst hebben we ‘geoogst’. Ze vertelt hoe ze haar plek inneemt als partner, als moeder en oma. Als dochter, liefdevol verbonden met de zorg van haar ouders. Als verpleegkundige in relatie tot haar cliënten, collega’s en leidinggevende. Het geeft haar rust en ontspanning.  In haar dagelijkse leven reageert ze niet meer direct. Ze maakt bewuste keuzes: wat hoort bij mij, wat bij de ander en wat is een passende reactie.
Als afsluiting kleurde ze een plaat van een doolhof en vulde het met woorden uit haar proces. Een prachtige symboliek waarin al haar inzichten in een oogopslag helder zijn. Ze gaf het de titel: MIJN NIEUWE NU.

klik op foto en volg haar zoektocht

Kortdurende coachtrajecten

Het coachproces van de verpleegkundige is niet lang geweest. Zes bijeenkomsten waren voldoende om bij de kern van haar oplossing te komen.
Ze schreef: “Maritha, ik beveel je bij iedereen aan, omdat met name de opstellingen zoveel inzicht geven. Je bent een veilige, warme coach. Oprecht en eerlijk. Het voelde fijn.”

Wil jij ook meer trouw zijn aan jezelf?

Heb jij ook het gevoel dat je steeds weer in dezelfde valkuil stapt en verlang je ernaar om meer trouw te zijn aan jezelf? Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of kom naar een van de workshops familieopstellingen. Je bent van harte welkom!

Wat een cadeau als een team NIET functioneert.

vertrouwen negatief gedrag, een cadeau, een sleutel naar verandering

Op Linkedin las ik een artikel over basis-ingrediënten van succes. Kort samengevat: samenwerken, enthousiasme, positiviteit, plezier, openheid en vertrouwen.
Ik zit niet snel in de ja-maar modus, maar nu kondigde die zich wel aan.
Prachtige ingrediënten, die ongetwijfeld succesvol zullen zijn, maar als veiligheid en vertrouwen ontbreken is er geen enthousiasme, positiviteit  en plezier. Ook al heb je gezamenlijke doelen geformuleerd.

Wat ontbreken van vertrouwen doet

Toen ik het artikel las, zat ik midden in een begeleidingstraject voor een team en hun leidinggevende. In de eerste teamcoaching werd al snel duidelijk dat vertrouwen ontbrak: van een aantal teamleden in hun leidinggevende, van bijna iedereen in de organisatie en enkele teamleden vertrouwden enkele collega’s niet. Onveiligheid was een groot thema.
In de dagelijkse gang van zaken toonde het zich in:

 • hakken in het zand
 • eilandjes
 • agressie
 • slachtofferschap

Negatief gedrag als cadeau.

De organisatie zag dit als groot probleem. Begrijpelijk! De oplossing die zij zelf voor ogen hadden was dat ik als coach bij de teamvergaderingen zou gaan zitten om ter plekke feedback te geven. De communicatie moest immers verbeterd worden.
Ik had een ander voorstel. Een waarin onderzocht werd wat de diepere reden is, de bron van dit gedrag. Vanuit mijn professionele perspectief  als coach -en het klinkt misschien wat raar-  zag ik het gedrag in het team als een cadeau.

vertrouwen negatief gedrag, een cadeau, een sleutel naar verandering

 

Een belangrijk ingrediënt voor succes is dat je de ogen niet sluit voor de werkelijkheid zoals die zich aandient. Ook al is die werkelijkheid nog zo negatief.
Ik geloof dat nieuwe oplossingen juist dáár te vinden zijn.

Creativiteit en daadkracht komt vrij

Afgelopen week is het coachtraject voor het team succesvol afgerond.
Er werd weer naar elkaar geluisterd, samengewerkt, er was een positieve, open en plezierige sfeer. Creativiteit en daadkracht kwam vrij. Het collectieve teamgevoel was er weer.
De sleutel voor dit team en deze teamleider zat ‘m in het gegeven dat ze bereid zijn geweest om de strik van het pakketje af te halen, het papier eraf te scheuren en zich echt te verbinden met dat wat er is. Hoe mooi of lelijk ook.

Waar kies jij voor?

Die boosheid, die onvrede, die onveiligheid en dat wantrouwen komen ergens vandaan. Pak jij als directeur, leidinggevende of manager het signaal op van dat negatieve gedrag?
Ik kan je daarbij helpen. Feitelijk en zonder oordeel ontdekken we samen waar het ongewenste gedrag vandaan komt. Dat geeft zoveel ruimte dat als vanzelf oplossingen boven komen drijven.
Als jij ook gelooft in dit ‘cadeau’ dan kom ik graag een keer bij je op de thee.

Ja, houd me op de hoogte van activiteiten van
Het Nieuwe Nu!

Het Nieuwe Nu draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches