Klassiek in coaching.

Klassiek in coaching.

We hadden beiden niet kunnen vermoeden dat haar klassieke fragment zoveel impact zou hebben op de ontwikkeling in haar leiderschap.
“Laat iets van jezelf zien door middel van een filmpje”.  Dat was de opdracht aan de teamleden in een teamcoaching. De teamleider liet in die coaching een prachtig klassiek muziekstuk zien en horen van Janine Jansen en Leonidas Kavakos. Ze speelden Double Concerto D minor van Bach.
Zichtbaar ontroerd was ze bij het horen en zien van dit klassieke werk.

De dirigent en de teamleider

Na de teamcoaching vond de individuele coaching met haar  plaats. Ze had het spannend gevonden om het fragment te tonen. Het voelde ‘bloot ‘ en kwetsbaar. En toch had ze er geen spijt van gehad.
De teamleider deed namelijk een prachtige ontdekking. Haar passie voor klassieke muziek verhelderde metaforisch haar plek in de organisatie en ook tal van andere facetten. Toen ik haar vroeg wat is jouw plek in het team, als je het team vergelijkt met een orkest, moest ze even denken. Ze antwoordde kordaat: “die van de dirigent!”

 

authentiek leiderschap

De symfonie en de organisatie

Als violiste kende ze het krachtenveld van het samenspel in een orkest  en de betekenis van de dirigent. Ze kreeg  daardoor als vanzelf loepzuiver voor ogen  wat haar te doen stond in dit team, in het MT, de organisatie. Haar zoektocht naar haar plek in dit team verdween als sneeuw voor de zon. Steeds specifieker gebruikt ze de metafoor om helder te krijgen waar in de organisatie de symfonie nog valse tonen laat horen, waar de compositie van het muziekstuk nog niet helemaal af is of te moeilijk.  Kortom wat haar bijdrage is aan de organisatie vanuit haar plek als leidinggevende.

Authentieke leiders openen hun hart

Terwijl ik deze laatste woorden schrijf, hoor ik op de achtergrond opnieuw het fragment dat de teamleider in haar team liet horen. Het opent ook mijn hart. En dat is precies wat deze teamleider overkwam.
Voorbij haar vertrouwde patroon van reageren, voorbij haar onzekerheid over haar leiderschap, vond zij als vanzelf een antwoord door de metafoor van de dirigent.
Zelf schrijft ze: “Door de metafoor van de dirigent kan ik door beeldend denken, ervaren wat die beelden voor mij betekenen en hoe ik die in mijn werk kan vertalen. De houvast die ik daaraan heb, gebruik ik dagelijks. Ik ervaar nu heel concreet hoe muziek de verbindende factor is in mijn leven. Ik had jou even nodig om mijn kern te vinden.”

Welke metafoor past jou?
Ben je op zoek naar een coach die creatief, onorthodox en effectief werkt, bel me gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.